nasze

usługi

Wdrożenia i integracje systemów sterowania

Integrujemy ze sobą pojedyncze urządzenia, łączymy systemy sterowania, implementujemy nowe funkcjonalności. Organizujemy zbieranie, przetwarzanie, wymianę i prezentację danych z różnych urządzeń, sieci, protokołów.

Projektujemy szafy zasilające oraz sterujące dla urządzeń technologicznych. Wykorzystujemy nowoczesne rozwiązania dla potrzeb układów napędowych elektrycznych i pneumatycznych, pomiarowych, regulacyjnych, wykonawczych.

Opracowujemy programy sterujące dla sterowników przemysłowych Siemens i Rockwell. Stosujemy również techniki SoftPLC. W przypadkach kiedy to uzasadnione lub wymagane, opracowujemy dedykowany software w wybranych językach programowania. Panele i stacje operatorskie dołączone do systemów sterowania zapewniają ergonomiczne połączenie człowieka z maszyną.

Modernizacje urządzeń i instalacji

Modernizujemy istniejące urządzenia i systemy sterowania w połączeniu z uzupełnieniem o nowe funkcjonalności, zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa, niezawodności, oszczędności energii. Zaktualizowana, lub niekiedy całkiem od podstaw opracowana dokumentacja, pomaga w sprawnym serwisowaniu.  Nowoczesne panele sterowania lub stacje operatorskie zwiększają poziom ergonomii i są przyjazne dla operatora.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Wymagania dotyczące dokumentowania przebiegu procesu są coraz większe. Opracowujemy systemy oparte na bazach danych, które przechowują i przetwarzają dane z procesu. Oprogramowanie generuje wykresy, zestawienia raporty, eksportuje dane do formatów umożliwiających dalszą obróbkę. Możliwe jest udostępnienie danych w sieci a nawet dostęp z tabletu lub smartfona.

Możliwe jest oczywiście przesyłanie informacji z bazy danych do systemów sterowania procesami przemysłowymi.

 

Nowość – rozbudowa i budowa maszyn

Przy okazji modernizacji urządzeń, pojawiała się często potrzeba modyfikacji lub opracowania od podstaw nie tylko systemów sterowania ale także części mechanicznej. Podejmowaliśmy się takich wyzwań i z czasem zaczęły powstawać urządzenia wspomagające proces technologiczny i wreszcie niezależne urządzenia. 

Mamy już 20 lat doświadczenia w automatyce przemysłowej

Zbieraliśmy doświadczenie projektując i wdrażając systemy sterowania dla urządzeń grzewczych, transportowych, wytłaczarek, pił, frezarek, pras, mieszadeł, instalacji chemicznych, recyklingu, instalacji HVAC i wielu innych. W większości przypadków zapewnialiśmy kompleksową usługę począwszy od ustaleń i koncepcji, poprzez projekt systemu, prefabrykację szaf, dostawę urządzeń do klienta, instalację, okablowanie i uruchomienie.

Najczęściej pracowaliśmy dla branż:

Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Przemysł elektromaszynowy
Przemysł chemiczny
Hutnictwo
Inne

Kluczowe usługi

 • Koncepcje

  W porozumieniu z klientem staramy się wypracować najlepszą koncepcję.

 • Projekt

  Kiedy koncepcja jest już zatwierdzona, projektujemy w detalach system.

 • Software

  Właściwie wszystkie nowoczesne systemy sterowania są programowane lub co najmniej konfigurowane. Każdy klient otrzymuje kompletnie zaprogramowany system.

 • Prefabrykacja i instalacja

  Szafy, panele, skrzynki lokalne, trasy kablowe, kable i przewody. Wszystko to musi zostać dostarczone i zainstalowane w instalacji klienta.

 • Opieka

  Współpraca nie kończy się z chwilą zakończenia projektu. Zapewniamy opiekę serwisową, modernizacje, rozszerzenia.